BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
BÁNH ĐẶC BIỆT
1A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG 1000G 865.000
1B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG 600G 578.000
1C THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG 600G 454.000
BÁNH TỎI ĐEN 250G
T02 THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ TỎI ĐEN 4 TRỨNG 355.000
T08 THẬP CẨM GÀ QUAY TỎI ĐEN 2 TRỨNG 306.000
T07 ĐẬU XANH TỎI ĐEN 2 TRỨNG 226.000
T20 ĐẬU ĐEN TỎI ĐEN 2 TRỨNG 238.000
BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC 150G
16D TRÀ XANH (1 TRỨNG) 124.000
21D BLUEBERRY (0 TRỨNG) 165.000
22D RASPBERRY (0 TRỨNG) 165.000
23D CHOCOLATE (0 TRỨNG) 134.000
24D PHÔ MAI (0 TRỨNG) 134.000
25D CRANBERRY (0 TRỨNG) 165.000
BÁNH 150G (1 TRỨNG)
4D THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 270.000
6D THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 187.000
2D THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 170.000
8D THẬP CẨM GÀ QUAY 125.000
3D THẬP CẨM 111.000
17D THẬP CẨM NGŨ NHÂN 167.000
5D HẠT SEN 110.000
7D ĐẬU XANH 100.000
9D ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 106.000
10D DỪA HẠT DƯA 102.000
11D KHOAI MÔN HẠT SEN 115.000
15D MÈ ĐEN 118.000
18D ĐẬU PHỘNG 98.000
19D CÀ PHÊ 98.000
20D ĐẬU ĐEN 98.000
12D ĐẬU XANH CHAY (0 TRỨNG) 79.000
13D HẠT SEN CHAY (0 TRỨNG) 91.000
14D ĐẬU ĐEN CHAY (0 TRỨNG) 88.000
26D KHOAI MÔN CHAY (0 TRỨNG) 93.000
D11 DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) 89.000
D12 DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) 104.000
D14 DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) 118.000
BÁNH 200G (2 TRỨNG)
4B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 299.000
6B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 216.000
2B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 188.000
8B THẬP CẨM GÀ QUAY 150.000
3B THẬP CẨM 137.000
17B THẬP CẨM NGŨ NHÂN 198.000
5B HẠT SEN 135.000
7B ĐẬU XANH 118.000
9B ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 123.000
10B DỪA HẠT DƯA 129.000
11B KHOAI MÔN HẠT SEN 134.000
15B MÈ ĐEN 134.000
16B TRÀ XANH 136.000
18B ĐẬU PHỘNG 119.000
19B CÀ PHÊ 119.000
20B ĐẬU ĐEN 119.000
12B ĐẬU XANH CHAY (0 TRỨNG) 97.000
13B HẠT SEN CHAY (0 TRỨNG) 114.000
14B ĐẬU ĐEN CHAY (0 TRỨNG) 102.000
26B KHOAI MÔN CHAY (0 TRỨNG) 117.000
D1 DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) 94.000
D5 DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) 119.000
D3 DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) 127.000
BÁNH 250G (2 TRỨNG)
4A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 320.000
6A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 248.000
2A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 212.000
8A THẬP CẨM GÀ QUAY 174.000
3A THẬP CẨM 161.000
17A THẬP CẨM NGŨ NHÂN 223.000
5A HẠT SEN 151.000
7A ĐẬU XANH 133.000
9A ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 140.000
10A DỪA HẠT DƯA 141.000
11A KHOAI MÔN HẠT SEN 153.000
15A MÈ ĐEN 152.000
16A TRÀ XANH 154.000
18A ĐẬU PHỘNG 137.000
19A CÀ PHÊ 137.000
20A ĐẬU ĐEN 137.000
12A ĐẬU XANH CHAY 0 TRỨNG 113.000
13A HẠT SEN CHAY 0 TRỨNG 131.000
14A ĐẬU ĐEN CHAY 0 TRỨNG 120.000
26A KHOAI MÔN CHAY 0 TRỨNG 135.000
D2 DẺO ĐẬU XANH 0 TRỨNG 107.000
D6 DẺO HẠT SEN 0 TRỨNG 129.000
D4 DẺO TRÀ XANH 0 TRỨNG 136.000
BÁNH 300G (2 TRỨNG)
XX THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 342.000
AA THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 270.000
XA THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 238.000
XB THẬP CẨM GÀ QUAY 192.000
XC THẬP CẨM 178.000
X6 THẬP CẨM NGŨ NHÂN 262.000
X1 HẠT SEN 170.000
X2 ĐẬU XANH 145.000
XD ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 150.000
X5 MÈ ĐEN 165.000
X4 TRÀ XANH 167.000
COMBO 2018
THÀNH Ý 1
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG 300G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 300G
HẠT SEN 2 TRỨNG 300G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G
895.000
THÀNH Ý 2
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 300G
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 300G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G
MÈ ĐEN 2 TRỨNG 300G
772.000
THÀNH Ý 3
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 300G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 300G
HẠT SEN 2 TRỨNG 300G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 300G
690.000
TÂM GIAO 1
THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G
HẠT SEN 2 TRỨNG 250G
TRÀ XANH 2 TRỨNG 250G
702.000
TÂM GIAO 2
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 250G
DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 250G
667.000
TÂM GIAO 3
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 250G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G
ĐẬU ĐEN 2 TRỨNG 250G
605.000
SUM VẦY 1
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 200G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G
HẠT SEN 2 TRỨNG 200G
DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 200G
668.000
SUM VẦY 2
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G
HẠT SEN 2 TRỨNG 200G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 200G
583.000
SUM VẦY 3
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 200G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 200G
TRÀ XANH 2 TRỨNG 200G
541.000
TRĂNG YÊU THƯƠNG 1
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH CHAY 150G
MÈ ĐEN 1 TRỨNG 150G
770.000
TRĂNG YÊU THƯƠNG 2
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN CHAY 150G
ĐẬU ĐEN 1 TRỨNG 150G
678.000
TRĂNG YÊU THƯƠNG 3
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
ĐẬU ĐEN CHAY 150G
CÀ PHÊ 1 TRỨNG 150G
624.000
BẢNG CHIẾT KHẤU
20-30 hộp Từ 12.000.000 – 17.000.000 4%
31-60 hộp Từ 17.000.000 – 35.000.000 6%
61-100 hộp Từ 35.000.000 – 60.000.000 7%
101-200 hộp Từ 60.000.000 – 120.000.000 10%
201-300 hộp Từ 120.000.000 – 175.000.000 13%
301-400 hộp Từ 175.000.000 – 235.000.000 16%
401-600 hộp Từ 235.000.000 – 350.000.000 19%
601-800 hộp Từ 350.000.000 – 470.000.000 21%
> 800 hộp Trên 470.000.000 23%
Riêng bánh 1A, 1B, 1C chỉ được chiết khấu 7%

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0919 593 159 – 0902 389 519