BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU ĐỒNG KHÁNH

 

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP)
ĐB1 PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4 bánh 210g + 1 rượu vang) 1.200.000
ĐB2 ĐẠI PHÁT VINH HOA (6 bánh 250g + 1 hộp trà Ô Long 1.950.000
ĐB3 BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) 570.000
MN MINI 8 BÁNH (8 bánh 100g) 425.000
CT1 CÔ TIÊN 1: HẢI SÂN SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

620.000
CT2 CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

640.000
CT3 CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

660.000
CT4 CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

700.000
BÁNH HEO, BÁNH CÁ
HC1 Heo con 17.000
HC2 Heo con 26.000
HĐ1 Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) 70.000
HĐ2 Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) 170.000
CC Cá con 26.000
CĐ1 Cá đàn (1 mẹ 2 con) 70.000
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G)
1 Hạt sen 52.000
1T Hạt sen trà xanh Matcha 53.000
3 Đậu xanh 51.000
3D Đậu xanh lá dứa 52.000
7 Khoai môn hạnh đào 52.000
9 Sữa dừa hạt dưa 51.000
11 Cà phê 52.000
13 Đậu đỏ 53.000
9A Dừa sầu riêng 52.000
51 Ngũ nhân 57.000
61 Thập cẩm lạp xưởng 60.000
71 Jambon bát bửu 63.000
81 Thập cẩm gà quay jambon 66.000
91 Vi cá gà quay 67.000
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210G)
2 Hạt sen 82.000
2T Hạt sen trà xanh Matcha 82.000
4 Đậu xanh 78.000
4A Đậu xanh sầu riêng 78.000
4D Đậu xanh lá dứa 78.000
0 Sữa dừa hạt dưa 78.000
0A Dừa sầu riêng 78.000
8 Khoai môn hạnh đào 80.000
12 Cà phê 80.000
14 Đậu đỏ 80.000
52 Ngũ nhân 87.000
62 Thập cẩm lạp xưởng 95.000
72 Jambon bát bửu 98.000
82 Thập cẩm gà quay jambon 108.000
92 Vi cá gà quay 128.000
90 Vi cá hải sản 130.000
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250G)
A ĐB Thập cẩm gà quay Jambon 117.000
A1ĐB Vi cá yến sào hải sản 150.000
A2ĐB Hạt sen trà xanh Matcha 89.000
A3ĐB Đậu xanh lá dứa 88.000
A4ĐB Lạp xưởng ngũ hạt 105.000
A5ĐB Đậu xanh hạt dưa 88.000
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800G)
54 Đậu xanh hạt dưa 275.000
64 Bát trân thập cẩm lạp xưởng 305.000
74 Jambon bát bửu tôm càng 345.000
84 Xá xíu gà quay 355.000
94 Bào ngư vi cá gà quay yến sào 445.000
BÁNH DẺO 0 TRỨNG (200G)
DXL2 Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 43.000
TX2 Bánh dẻo trà xanh Matcha 43.000
DX2 Bánh dẻo đậu xanh 42.000
TC2 Bánh dẻo thập cẩm 44.000
SD2 Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa 42.000
SN2 Bánh dẻo sen nhuyễn 44.000
KM2 Bánh dẻo khoai môn 43.000
BÁNH DẺO 1 TRỨNG (250G)
DXL5 Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 64.000
TX5 Bánh dẻo trà xanh Matcha 65.000
DX5 Bánh dẻo đậu xanh 62.000
TC5 Bánh dẻo thập cẩm 67.000
SD5 Bánh sữa dừa hạt dưa 62.000
SN5 Bánh dẻo sen nhuyễn 64.000
KM5 Bánh dẻo khoai môn 63.000
BÁNH CHAY (150G)
1C Bánh chay hạt sen 47.000
2C Bánh chay đậu xanh 47.000
3C Bánh chay đậu đỏ 47.000
4C Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha 47.000
6C Bánh chay thập cẩm 47.000
7C Bánh chay khoai môn 47.000
9C Bánh chay sữa dừa hạt dưa 47.000
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH 0 TRỨNG
OT2 Đậu xanh không hộp 120g 35.000
61(OT) Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g 54.000
3(OT) Đậu xanh 0 trứng 150g 47.000
15 Socola sữa 150g 49.000
16 Socola sữa 210g 74.000
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) 150G
BKM Trà xanh Matcha 57.000
BKQ Sen Nam Việt Việt Quất 57.000
BKD Đậu đỏ hạt dưa 58.000
BKT Đậu xanh dâu tươi 57.000
BKX Đậu xanh hạt dưa 58.000
BKC Thập cẩm xá xíu gà quay 63.000
BẢNG CHIẾT KHẤU
STT Số lượng Mức chiết khấu
1 05 – 10 hộp (4 bánh) 15%
2 10 – 20 hộp (4 bánh) 20%
3 20 – 50 hộp (4 bánh) 25%
4 50 – 80 hộp (4 bánh) 30%
5 80 – 100 hộp (4 bánh) 35%

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0919 593 159 Ms.Thúy

0983 946 071 Ms.Bích