BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
BÁNH 200G
D1 Dẻo đậu xanh 92.000
D5 Dẻo hạt sen lá dứa 122.000
D7 Dẻo Tiramisu 119.000
D13 Dẻo hạt sen 116.000
D15 Dẻo mè đen 122.000
2B Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 193.000
3B Thập cẩm 2 trứng 141.000
4B Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 280.000
6B Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 281.000
8B Thập cẩm gà quay 2 trứng 155.000
17B Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng 167.000
31B Thập cẩm gà quay thịt nướng 1 trứng 193.000
5B Hạt sen lá dứa 2 trứng 140.000
7B Đậu xanh 2 trứng 122.000
9B Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 128.000
10B Dừa hạt dưa 2 trứng 130.000
11B Khoai môn hạt dưa 2 trứng 135.000
15B Mè đen 2 trứng 133.000
16B Hạt sen trà xanh 2 trứng 142.000
18B Tiramisu 170.000
20B Đậu đỏ 2 trứng 120.000
22B Tiramisu trà xanh 170.000
29B Hạt sen 2 trứng 140.000
30B Hạt sen trà xanh đậu đỏ 170.000
12B Đậu xanh chay 101.000
13B Hạt sen chay 113.000
14B Đậu đỏ chay 101.000
24B Khoai môn chay 133.000
BÁNH 250G
D2 Dẻo đậu xanh 105.000
D8 Dẻo hạt sen lá dứa 132.000
D8 Dẻo Tiramisu 128.000
D14 Dẻo hạt sen 127.000
D16 Dẻo mè đen 132.000
2A Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 218.000
3A Thập cẩm 2 trứng 166.000
4A Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 300.000
6A Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 303.000
8A Thập cẩm gà quay 2 trứng 179.000
17A Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng 183.000
31A Thập cẩm gà quay thịt nướng 1 trứng 218.000
5A Hạt sen lá dứa 2 trứng 156.000
7A Đậu xanh 2 trứng 135.000
9A Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 142.000
10A Dừa hạt dưa 2 trứng 142.000
11A Khoai môn hạt dưa 2 trứng 158.000
15A Mè đen 2 trứng 147.000
16A Hạt sen trà xanh 2 trứng 159.000
18A Tiramisu 190.000
20A Đậu đỏ 2 trứng 133.000
22A Tiramisu trà xanh 190.000
29A Hạt sen 2 trứng 156.000
30A Hạt sen trà xanh đậu đỏ 190.000
12A Đậu xanh chay 113.000
13A Hạt sen chay 133.000
14A Đậu đỏ chay 120.000
24A Khoai môn chay 154.000
BÁNH 280G
XA Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 239.000
XC Thập cẩm 2 trứng 174.000
XX Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 314.000
AA Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 320.000
XB Thập cẩm gà quay 2 trứng 194.000
X6 Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng 214.000
X1 Hạt sen lá dứa 2 trứng 171.000
X2 Đậu xanh 2 trứng 146.000
XD Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 152.000
X5 Mè đen 2 trứng 160.000
X4 Hạt sen trà xanh 2 trứng 170.000
BÁNH ĐẶC BIỆT
1A Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 6 trứng 1000G 824.000
1B Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng 600G 558.000
1C Thập cẩm gà quay 4 trứng 600G 448.000
BÁNH THIẾU NHI
TN1 Đậu xanh chay (Hình Con Gấu) 100G 32.000
TN2 Đậu xanh chay (Hình Heo Con) 100G 32.000
TN3 Đậu xanh chay (Hình Con Mèo 100G 32.000
HỘP SANG TRỌNG
HỘP HOÀNG GIA 2.600.000
HỘP NGỌC TRAI 1.600.000
BẢNG CHIẾT KHẤU
1 3.000.000 – 5.500.000 2%
2 5.500.000 – 11.000.000 3%
3 11.000.000 – 22.000.000 4%
4 22.000.000 – 33.000.000 6%
5 33.000.000 – 44.000.000 8%
6 44.000.000 – 55.000.000 10%
7 55.000.000 – 110.000.000 12%
8 110.000.000 – 165.000.000 13%
9 165.000.000 – 275.000.000 15%
10 275.000.000 – 385.000.000 18%
11 385.000.000 – 500.000.000 20%
12 500.000.000 – 700.000.000 21%
13 700.000.000 – 900.000.000 22%
14 900.000.000 – 1.000.000.000 24%
15 1.000.000.000 – 3.000.000.000 24%
16 Trên 3.000.000.000 25%

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0919 593 159 – 0902 389 519